top of page
OBD2

PROGRAMMERING VIA  OBD2

Her skjer all kommunikasjon med ECU via kjøretøyets diagnosekontakt. Den originale filen avleses og blir sendt til en tuner. Filen blir der optimert og sendt i retur innen kort tid. Den optimerte filen blir så skrevet tilbake i kjøretøyet, og prosessen er ferdig.

OBD2.jpg
Tri core

PROGRAMMERING PÅ BORDET (TRI CORE)

Enkelte ECU lar seg ikke avleses via kjøretøyets diagnosekontakt. Dette betyr at ECU må demonteres fra kjøretøyet. Deretter benyttes spesialverktøy for å lese ut original fil. Denne blir så sendt til en tuner. Filen blir der optimert og sendt i retur innen kort tid. Den optimerte filen blir så skrevet tilbake i ECU, før ECU blir montert tilbake i kjøretøyet. Prosessen er da ferdig.

black%20and%20brown%20audio%20mixer_edit

TUNING/REMAPPING

Hvorfor er ikke bilen «tunet» hos bilprodusent?

Alle moderne motorer har en ECU (electronic controller unit). Den inneholder bl.a. et motorstyringsprogram som regulerer drivstoffmengde, luftmasse, tenningstidspunkt, dreiemoment m.m. Under utvikling av motorstyringsprogrammet må bilprodusentene ta hensyn til skatte- og avgiftsklasser, drivstoffkvaliteter, avgass normer utslippskrav og klima.

Dette medfører at motorens potensiale på langt nær blir utnyttet, men heller tilpasset de landene og deler av verden bilene skal eksporteres til.

Kort sagt så har motorene store reserver og det er disse reservene vi utnytter når vi lager nytt motorstyringsprogram.

 

Hva gjør vi?

Ved hjelp av vårt tekniske utstyr leser vi ut en kopi av bilens originale software. Deretter blir et optimalisert software laget på basis av original software (custom mapping) og resultatet blir mer effekt og i mange tilfeller lavere drivstoff forbruk.

Vi beveger oss aldri over anbefalte toleranser fra bilprodusent.

 

Effekt etter tuning

Dynomålt effekt som finnes i bil-listene under fanen «Kjøretøy» kan variere med pluss/minus 5%.

FM Logo-11.png
Tuning
bottom of page